Translation status

622 Strings 91% Translate
6,684 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
API Fix this component to clear its alerts. 29% 47 263 Translate
Committed changes 2 years ago
https://example.comwww.piffiga.se
2 years ago
dataskyddsombud@example.compiffiga.se
2 years ago
Committed changes 2 years ago
Committed changes 2 years ago
AcmePiffiga Produkter AB
2 years ago
Om du skapar en kopia av din legitimation, så bör du vidta några åtgärder för att minimera risken för missbruk av din kopia (ID-kapning). Några allmänna rekommendationer:
- Ta bort eller anonymisera informationen som inte är nödvändig för att styrka din identitet. Det kan vara ditt foto, din namnteckning, dokumentnummer och personnummer.
- Ange på kopian det syfte och den organisation som den är avsedd för (exempelvis: ”Syfte: Begäran om personuppgifter från AcmePiffiga Produkter AB”).
- Ange på kopian datumet för din begäran eller det datum du skickade kopian.

I vissa länder finns det verktyg som hjälper dig att skapa en säkrare kopia av din legitimation. I Nederländerna finns exempelvis en app [KopieID](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs) utgiven av den nederländska regeringen som gör det enkelt att skapa en säkrare digital kopia av din legitimation.
2 years ago
https://acmexample.com
2 years ago
https://www.acme.seexample.com
2 years ago
john@acmexample.com
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 622 6,684 41,881
Translated 91% 569 6,684 41,881
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 16, 2020, 2:01 p.m.
Last author Peter Michanek

Activity in last 30 days

Activity in last year